Početak Zagovaranje i lobiranje

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cod/www/invalidnost/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cod/www/invalidnost/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Zagovaranje i lobiranje

Konferencija “Korak ka Evropi II – Prava osoba sa invaliditetom i politike u jugoistočnoj Evropi” 2-5 jun 2008.god.,Sarajevo, BIH

Zagovaranje (engl. advocacy) se može definisati kao praktična upotreba znanja u svrhe socijalnih promena. Ove promene mogu biti usmerene ka državnim politikama, zakonima, procedurama ili ponekad prema samima sebi. Zagovaranje je, dakle, čin davanja podrške nekom pitanju i uveravanje nosioca/teljki moći da trebaju delovati kako bi podržali pitanje koje se zagovara. Ova definicija govori u stvari o tome da je zagovaranje proces, a ne jednosmerna aktivnost. Po ovoj definiciji je jasno i da je zagovaranje svrsishodan proces usmeren ka postizanju specifičnih rezultata.


Zagovaranje predstavlja animiranje i mobilizaciju zajednice. Ono počinje od male grupe ljudi koji dele zabrinutosti oko određenog problema i spremni su posvetiti vreme, svoju stručnost i raspoložive resurse da bi došli do željene promene.


Zagovaranjem možete pomoći vašoj organizaciji u postizanju njenih političkih ciljeva kakvi god oni bili, uključujući:

 • poboljšanje javnih usluga, kao što su prevoz, informisanje, itd,
 • obrazovanje,
 • pristupačnost,
 • razvoj usluga baziranih na lokalnoj zajednici,
 • javno zdravstvo,
 • veću odgovornost izabranih predstavnika lokalnih i nacionalnih vlasti,
 • decentralizaciju postupka državnog donošenja odluka i javnih usluga,
 • nove zakone koji bolje štite građanska prava udruženja, uključujući pravno priznanje i drugih organizacija građanskog društva.

Zagovaranje je:

Privući pažnju o važnom pitanju i usmeriti one koji donose odluke ka rešenju.

Uticati na donošenje odluka na svim nivoima.

Mobilizirati članove/ce zajednicu, kako bi se uključila šira zajednica.

Razvoj transparentnosti i odgovornosti u vlasti i drugim ustanovama.


NAPOMENA: Zagovaranje daje rezultate, bilo da dobijete, ili izgubite. Gde god je potrebna promena, zagovaranje ima svoju važnu ulogu!


Zagovaranje možemo podeliti kroz tri vrste aktivnosti, i to:

 1. Zastupanje: govoriti u svoje ili tuđe ime u javnosti
 2. Mobilizacija: ohrabrivanje drugih da govore u javnosti zajedno sa vama
 3. Osnaživanje: omogućiti drugima da znaju da imaju pravo govoriti u javnosti i da imaju pravo da ih se čuje

Zastupanje

Dobro planirano zastupanje je posebno bitno kada korisnici/ce nisu u mogućnosti da se sami/e predstavljaju ili kada je jedna osoba zadužena za kontakte ispred cele grupe ljudi. Osoba koja je izabrana mora ispravno izraziti interese onih u čije ime zagovara. U ovim slučajevima je najvažnije osigurati da su osnovni principi zagovaranja (etika i legitimnost) zadovoljeni.

Kod zastupanja korisnici/ce dele informacije sa zagovaračima. Zagovarači predstavljaju dobijene informacije, i zagovarači kontkatiraju strane ka kojima se zagovara. Moto svetskog pokreta osoba sa invaliditetom “Ništa o nama bez nas” bi u ovom slučaju morao da se u potpunosti implementira. Najbolja osoba za zastupanje za prava osoba sa invaliditetom, je sama osoba sa invaliditetom.


Mobilizacija

Mobilizacija u stvari znači, ništa drugo nego uključivanje drugih u vaše aktivnosti i to na način da se oni ohrabre da podržavaju ono za što se vi borite i da zatim poduzmu aktivnosti u smeru ispunjenja zajedničkih ciljeva. Mobilizacija je ustvari: širenje baze podrške, šireći je od onih koju su direktno pogođeni problematikom do uveravanja drugih da se ta problematika tiče i njih.

Mobilizovati druge je bitno iz nekoliko razloga:

 • Brojnost osoba koje zagovaraju je bitna, posebno ako sve osobe zagovaraju zajedničku stvar
 • Rad sa drugima ili drugim grupama umanjuje rizik da je ono što zagovarate kontroverzno.
 • Možete postići društvene promene tako što ćete popularno mišljenje izmeniti podizanjem javne svesti, čak i ukoliko se ista promena ne dogodi unutar vlade i državnog sistema.

Kod mobilizacije korisnici/ce dele informacije sa zagovaračima. Zagovarači/ce mobilizuje druge osoba i/ili organizacije za podršku. Oni koju podržavaju akciju zajednički sa zagovaračima/cama kontaktiraju strane ka kojima se zagovara. Moto svetskog pokreta osoba sa invaliditetom “Ništa o nama bez nas” bi u ovom slučaju morao da se u potpunosti implementira. Najbolja osoba za zastupanje za prava osoba sa invaliditetom, je sama osoba sa invaliditetom.


Osnaživanje

Predstavljanje i mobilizacija omogućavaju ljudima da otkriju kako mogu biti aktivni politički akteri. Zagovaranje pomaže ljudima da jednostavnije nađu načine pomoću kojih mogu uticati i na politike i na praksu u isto vreme. Takođe, u tom procesu zagovarači/ice mogu uvideti kakva su stajališta vlada, lokalnih vlasti, ali i bliže okoline. Ovaj proces je i vrlo oslobađajući jer na neki način oslobađa ličnu energiju i snagu svake osobe koje je uključena u proces. Ovo se posebno odnosi na članove/ice grupa koje su tradicionalno marginalizovane, u našem slučaju osobe sa invaliditetom. Još jedan bitan rezultat ovog procesa je da, ohrabrujući individue da uzmu učešće i igraju bitniju ulogu u razvoju politika i prakse, omogućava sticanje neke vrste vlasništva nad postignutim promenama. Osobe ohrabrene kroz ove procese radikalno menjaju mišljenje o svom mestu u zajednici i prepoznaju da imaju prava koja mogu aktivno koristiti. Na kraju, ovi procesi ohrabruju ljude da se sukobe sa tradicionalnim ulogama države i društva, ali ih i uveravaju da imaju, kako odgovornosti tako i prava. Sve tri navede aktivnosti se mogu raditi u isto vreme, budući da se u normalnim uslovima ove aktivnosti često prepliću.


Zagovaranje je proces koji je kreiran da utiče na socijalne promene. Proces promena nekada može biti dugotrajan, traži požrtvovanje, strpljenje, uključenost, a ćesto zahteva i stopostotno davanje, timski rad kako unutar vaših organizacija, tako i timski rad sa partnerskim / koalicionim organizacijama, komunikaciju i otvorenost. Zagovaranje se sastoji od niza aktivnosti koje su preduzete sa miljem menjanja politike, praksi i stavova. Osobe koje se bave zagovaranjem i koje nastoje da utiču na promene u društvu trebaju prihavtiti i rizik da promena za koju zagovaraju može doći posle dužeg perioda, ili pak da ništa ne promene.

U bazi podataka možete pronaći dodatnu literaturu i/ili linkove ka materijalima za zagovaranje direktnim klikom ovde .


Lobiranje

Zagovaranje često obuhvata i konkretno lobiranje kod donosioca odluka. Lobiranje je složen i osetljiv zadatak i mora mu se pristupiti veoma spremno.

Lobiranje je engleska riječ (engl.  lobbying).
U anglo-saksonskoj tradiciji ova riječ znači predvorje Donjeg doma Parlamenta. U tom predvorju su oni koji su hteli da se neko pitanje riješi u njihovu korist čekali parlamentarce/ke i uticali na njih (tj. lobirali) povodom pitanja za koje su zainteresovani.

Dakle, lobiranje je pojam koji uključuje aktivnosti uticaja na donosioce odluka, kako političkih, tako i svih za koje su zajednica ili pojedinci/ke zainteresovani. Lobiranje je ciljana aktivnost i uglavnom se sastoji od direktnog uticaja na donosioce i donositeljke odluka.

U bazi podataka možete pronaći dodatnu literaturu i/ili linkove ka materijalima za lobiranje direktnim klikom ovde .


Lokalne politike su strateški dokumenti kojima zajednica određuje pravac i ciljeve svog rada u nekoj oblasti u određenom vremenskom periodu, npr. strategija razvojna lokane zajednice ili strategije socijalne/zdravstvene zaštite, očuvanja životne sredine, zapošljavanja, povratka mladih i sl. Na osnovu ovih dokumenata kreiraju se lokalni planovi akcija da bi se ciljana promena postigla.

Proces uključivanja pitanja invalidnosti u lokalnim politikama zahteva aktivno zagovaranje i lobiranje na svim nivoima u svim koracima, kako je prikazano na shemi u nastavku:

flow chart zagovaranje i lobiranje