Početak Lokalno akciono planiranje

Warning: strtotime(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cod/www/invalidnost/libraries/joomla/utilities/date.php on line 56

Warning: date(): It is not safe to rely on the system's timezone settings. You are *required* to use the date.timezone setting or the date_default_timezone_set() function. In case you used any of those methods and you are still getting this warning, you most likely misspelled the timezone identifier. We selected the timezone 'UTC' for now, but please set date.timezone to select your timezone. in /home/cod/www/invalidnost/libraries/joomla/utilities/date.php on line 198

Lokalno akciono planiranje na polju invalidnosti

Trening za razvoj lokalnih akcionih planova u Smederevskoj Palanci, © COD – www.cod.rs

Da bismo razumeli šta podrazumeva uvođenje invalidnosti u lokalne politike, trebamo razumeti šta to podrazumeva uvođenje u redovni sistem, invalidnost i politika, sa posebnim osvrtom na lokalnu politiku.

Centar za orijentaciju društva - COD ima tim konusltanata/tkinja i trenera/ica sa dugogodišnjim iskustvom koji rade na razvoju lokalnih akcionih planova u oblasti invalidnosti.

U bazi snanja možete da pronađete primere usvojenih akcionih planova na prostoru Jugoistočne Evrope koje sadrže gore navedenu strukturu informacija.


Dim lights Embed Embed this video on your site

Uključivanje neke teme u redovan sistem znači učiniti je uobičajenom temom za kreatore/ke politike i predstavnike/ice zainteresovanih grupa, tako da ona sve vreme bude na dnevnom redu donosilaca odluka tokom svih procesa definisanja strategija, planiranja, donošnja odluka, sprovođenja planova u delo, nadgledanja i procenjivanja njihove uspešnosti. Dakle, šta god da se radi ta tema je na dnevnom redu. Koncept uvođenja u redovni sistem (engleski: mainstreaming) naziva se još i uključivanje.


Invalidnost je pitanje ljudskih prava. UN Konvencija o pravima osoba sa invaliditetom u svojoj preambuli daje definiciju invalidnosti:

“Invalidnost proističe iz interakcije osoba s oštećenjima sa okolinskim barijerama i barijerama koje se odražavaju u stavovima zajednice a otežavaju puno i efektivno učešće osoba sa invaliditetom u društvu na osnovu jednakosti sa ostalim članovima tog društva”

Ova definicija jasno naglašava socijalnu dimenziju invalidnosti i mesto prepreka u sprečavanju osoba sa invaliditetom da učestvuju u aktivnostima zajednice kao ostali građani/ke. Važno je napomenuti da nije reč o tome da osobe sa invaliditetom treba da uzmu puno učešće u društvu, već da budu u mogućnosti da učestvuju na istoj ravni sa drugima ukoliko to žele.


Lokalna politika predstavlja način da lokalna vlast pretoči u pravila i praksu vrednosti jednog društva, viziju o tome kakva zajednica treba da bude i kako treba da funkcioniše. Lokalna politika izražava vrednosti i strategiju za razvoj jedne zajednice da bi se vizija zajednice ostvarila.

Ukoliko navodimo primer dobre politike iz perspektive osoba sa invaliditetom, ona bi oslikavala sledeće vrednosti, viziju društva i strategije:

 • Vrednosti: socijalni model invalidnosti, pristup invalidnosti zasnovan na ljudskim pravima
 • Vizija: uključivo društvo, dobra saradnja predstavnika/ca institucija lokalne uprave i organizacija osoba s invaliditetom; osobe s invaliditetom su uključene u rad tela za planiranje i nadzor primene strategija i politika
 • Strategije: zakone, zakonske mere, politike, raspodelu finansijskih sredstava, raspoređivanje ljudskih i organizacionih resursa, sprovođenje akcionog plana.

Šta je to lokalni plan akcije u oblasti invalidnosti?

Lokalni plan akcija u oblasti invalidnosti (LPAI) predstavlja plan koji povezuje niz akcija i mera koje treba da budu sprovedene da bi se na odgovarajući način odgovorilo na potrebe i prava svih osoba sa invaliditetom u jednoj lokalnoj zajednici.

LPAI je značajno kompleksniji od akcionog plana neke organizacije jer uključuje planiranje akcija i mera koje je potrebno spovesti kroz institucije sistema u jednoj lokalnoj zajednici u periodu od najmanje godinu dana, a moguće je i duže. Zato je jako važno da ljudi uključeni u izradu LPAI poznaju metode planiranja i znaju kako i koga da uključe da bi proces planiranja bio efikasan i dao dobre rezultate – dobar plan, dobra rešenja.

Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti treba da bude deo generalnog konteksta svih strategija i planova lokalne zajednice. LPAI treba da se pored lokalnog konteksta oslanja kako na postojeće nacionalne regulative, zakone, strategije tako i na postojeća međunarodna dokumenta, konvencije, akcione planove, strategije, itd.


Šta treba da sadrži LPAI?

Lokalni akcioni plan u oplasti invalidnosti treba da sadrži sledeće informacije:

 • Postojeće resurse  Identifikovane potrebe SVIH osoba sa invaliditetom
 • Detaljne karakteristike potreba
 • Opis rešenja / mera
 • Korake koje treba preduzeti (konkretne mere)
 • Procenu neophodnih sredstava (novac i oprema)
 • Procenu vremena potrebnog za sprovođenje mera
 • Neophodne ljudske resurse
 • Informaciju o ljudima odgovornim za sprovođenje akcija/mera

Koje su karakteristike dobrog plana akcija u oblasti invalidnosti?

U izradu jednog Lokalnog plana akcije u oblasti invalidnosti potrebno je uložiti veliki trud, vreme i napor različitih grupa. Ukoliko želimo da LPAI da zadovoljavajuće rezultate potrebno je da ima određene karakteristike:

 • LPAI je sveobuhvatan i pokriva sve sfere života.
 • Zasnovan je na odgovajućem popisu potreba svih osoba sa invaliditetom.
 • Izrađuje se u saradnji između organizacija osoba sa invaliditetom, lokalnih vlasti i predstavnika/ca ključnih zainteresovanih grupa.
 • Istovremeno je ambiciozan i realističan - zasnovan na postojećim i potencijalnim resursima lokalnih zajednica.
 • Sadrži jasno definisane dugoročne ciljeve i precizira konkretne aktivnosti i mere koje vode ka ispunjenju ciljeva.
 • Definiše kako će ubuduće - tokom sprovođenja LPAI - lokalne vlasti sarađivati sa organizacijama osoba sa invaliditetom.
 • On postavlja prioritete u vremenu, ali osigurava da će većina tema na kraju biti obuhvaćena.

Lokalni akcioni plan u oblasti invalidnosti je dokument koji usvaja lokalna vlast, stoga finalnu verziju i razvija lokalna vlast u saradnji sa organizacijama osoba sa invaliditetom i zainteresovanim grupama. Da bi ovaj proces bio efikasno pokrenut, potrebno je da organizacije osoba s invaliditetom i zainteresovane grupe razviju predlog ili NACRT LPAI, koji potom može poslužiti lokalnim vlastima kao prva ili polazna verzija za izradu finalnog Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti


Koraci razvoja Lokalno plana akcije na polju invalidnosti

Razvoj LPAI na prostoru Jugoistočne Evrope obavljao se kroz dva modela koja sadrže osam koraka

Model 1 :

 1. Okupljanje radne grupe za izradu predloga ili NACRTA plana: u grupi su predstavnici/e svih organizacija osoba sa invaliditetom (ili pojedinca ukoliko ne postoji neka organizacija koja zastupa njihove interese). Grupa bi mogla da uključi i predstavnike/ice drugih zainteresovanih grupa koje su čvrsti saveznici pokretu osoba sa invaliditetom.
 2. Radna grupa pravi popis potreba i postojećih resursa zajenice koji su uspereni ka osobama s invaliditetom, odnosno onog što postoji ili je urađeno da bi se odgovorilo na potrebe i prava osoba s invaliditetom u zajednici. Ukoliko neka mera ili servis koji postoji nije adekvatan, ili ne odgovara na potrebe osoba s invaliditetom, to se posebno registruje.
 3. Radna grupa formuliše predloge rešenja ili mere za identifikovane potrebe i probleme.
 4. Radna grupa kontaktira sa lokalnim vlastima i predsavlja rezultate svog rada (predlog LPAI), te razmenjuje mišljenja sa vlastima u vezi sa potrebom da se razvije odgovarajući plan politike u oblasti invalidnosti. Ovi kontakti su uvod u formalne pregovore ili dogovore oko razvijanja zajedničkog i zvaničnog LPAI zajednice.
 5. Formalni pregovori i razgovori sa lokalnim vlastima da se pokrene proces definisanja zvanični LPAI
 6. Razvijanje finalnog LPAI od strane zvaničnog tima/radne grupe ili tela lokalne vlasti. Neophodno je da u rad ovog tela budu ukljućeni predstavnici/e radne grupe organizacija osoba s invaliditetom koja je razvila nacrt LPAI.
 7. Usvajanje LPAI u odgovarajućim telima lokalne vlasti
 8. Sprovođenje LPAI, nadgledanje (monitoring) i procena (evaluacija).


Model 2 :

 1. Organizacija seminara za predstavnike organizacija osoba sa invaliditetom  sa ciljem upoznavanja organizacija sa procesom lokalnog akcionog planiranja, njegove važnosti za lokalnu zajednicu i proces aktivnog uključenja osoba sa invaliditetom u rešavanju problema na nivou lokalne zajednice.
 2. Dobijanje odobrenja od lokalnih vlasti za razvoj LAPI, potpisivanje memoranduma o saradnji sa opštinom
 3. Formiranje zvanične radne grupe, koju čine predstavnici organizacija osoba sa invaliditetom, predstavnici lokalne vlasti, predstavnici privatnog i civilnog sektora, eventiualno prestavnici medija.
 4. Organizacija programa obuke za članove/ice radne grupe i organizacija osoba sa invaliditetom kroz 5 modula edukacije, i to

  - Modul 1 – Izjednačavanje mogućnosti i antidiskriminacioni alati
  - Modul 2 – Uključenje invalidnosti u lokalnim politikama
  - Modul 3 – Procena potreba i resursa lokalne zajednice
  - Modul 4 – Izrada nacrta LAPI
  - Modul 5 – Finansijski aspekti LAPI
 5. Izrada nacrta Lokalnog akcionog plana u oblasti invalidnosti
 6. Javno predstavljanje nacrta LAPI kroz tribine i okrugle stolove, i lobiranje i zagovaranje predstavnika lokalnih vlasti za usvajanje plana
 7. Usvajanje LAPI u odgovarajućim telima lokalne vlasti
 8. Sprovođenje LPAI, nadgledanje (monitoring) i procena (evaluacija).